Opgaveoversigt

FORSIDE > OPGAVEOVERSIGT

År

Kunde

Opgave

2016

Undervisningsministeriet

Analyse af Ordblindeundervisning for voksne.

2016

Undervisningsministeriet

Rapport om erfaringer fra forsøg med FVU for tosprogede.

2015

Transportens Udviklingsfond

Projekt BASIS.

2015

Taxinævnet i Hovedstaden

Udvikling af ny førerkortprøve.

2014

Undervisningsministeriet

Facilitering af arbejdet med udvikling af to nye FVU-tilbud til tosprogede deltagere.

2014

3F

Evaluering af LKV.

2014

Undervisningsministeriet

Medlem af opgavekommisionen til udvikling af test til EUD.

2013

Kriminalforsorgen

Professionel skriftlig afmelding hos Københavns Fængsler.

2013

TUR

Lærervejledning til transportspillet Cargo Dynasty.

2013

Undervisningsministeriet

Inspirationsmateriale til fire AMU-uddannelser.

2013

Undervisningsministeriet

Undervisermanual til AMU-uddannelse.

2012

Undervisningsministeriet

Udvikling af undervisningsmateriale til brug i erhvervsklasser.

2012

Oribi, SE

Bidrag til løbende kvalitetsudvikling af StavLet.

2012

 

2012

Industriens Uddannelser

 

Hovedstadens Ordblindeskole

Analyse af uddannelsesbehov for MMV i relation til FKB 2752

 

Udarbejdelse af folder om undervisningstilbud.

2011

Oribi, SE

Udvikling af Mac-baseret stavekontrol til staveusikre voksne.

2011

Undervisningsministeriet

Facilitering i forbindelse med projekter i den Tværgående UddannelsesPulje. (TUP).

2011

Undervisningsministeriet

Medlem af opgavekommisionen til udarbejdelse af nationale test i dansk.

2011

føtex

Udarbejdelse af ansøgning til Forebyggelsesfonden.

2010

Undervisningsministeriet

Udvikling af publikationen: Ord- og regneværksteder i AMU.

2010

Undervisningsministeriet

12 artikler om tilbud til AMU-deltagere med læse-og skrivevanskeligheder.

2010

Undervisningsministeriet

Planlægning og gennemførelse af to kurser om hjælpemidler til læsesvage.

2010

VUS Konsulenterne

Udarbejdelse af pjecer for Københavns Kommune.

2010

Undervisningsministeriet

Udvikling af publikation om it-hjælpemidler til læsesvage AMU-deltagere.

2009

Undervisningsministeriet

Gennemskrivning og redigering af publikationen Fagskriv.

2009

Undervisningsministeriet

Planlægning og gennemførelse af kurser for AMU-undervisere.

2009

Elite Miljo A/S

Udviklingsprojektet: Sikker kommunikation i Elite Miljø.

2008

Undervisningsministeriet

Best practice i ord- og regneværksteder.

2008

Schultz Information

Support til udarbejdelse af læsevenlig uddannelsesinformation.

2007

Undervisningsministeriet

Undersøgelse af behov for Fjernundervisning til ordblinde voksne.

2007

Nationalt Videncenter for Læsning

Udvikling af læsevejlederuddannelsen til EUD.

2007

Undervisningsministeriet

Redigering af beskrivelse af udformning af prøver til FVU-læsning.

2007

Undervisningsministeriet

Planlægning og gennemførelse af tre informationsmøder.

FIND OS

 

Råd om Undervisning og Uddannelse

Konsulent Susan Møller

SE nr. 30 66 10 28

Thorvaldsensvej 19 1. tv., 1871 Frederiksberg C

T: +45 2685 9907 | susan.moller@hotmail.com

© Copyright. All Rights Reserved.