Om Virksomheden

FORSIDE > OM VIRKSOMHEDEN

FAGLIGE KOMPETENCER OG ERFARING

Jeg er cand.phil. i audiologopædi og har i en årrække primært arbejdet med læsefærdigheder, kompetenceudvikling og teksters tilgængelighed.

Siden august 2007 har jeg haft egen virksomhed, Råd om Undervisning og Uddannelse. Opgaverne har siden fordel sig nogenlunde ligeligt mellem opgaver for offentlige og private virksomheder.

Opgaverne for det offentlige omfatter fx opgaver for Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Opgaverne for Undervisningsministeriet omfatter fx beskrivelse af nye tilbud indenfor voksen- og efteruddannelse, inspirationsbesøg på erhvervsskoler og AMU-centre, udarbejdelse af publikationer, kurser for AMU-faglærere og læseundervisere, undervisningsmaterialet "Dansk på vej" til erhvervsklasser, part i evaluering af ordblindeundervisning for voksne samt medlem af opgavekommisionen til udvikling af de nationale test i læsning.

Opgaverne for private virksomheder omfatter fx udarbejdelse af ansøgninger om fondsmidler, gennemførelse af udviklingsprojekter, bidrag til dansk stavekontrol, udarbejdelse af test til taxi-nævnet i hovedstaden, virksomhedsopsøgende information, udarbejdelse af retningslinjer for skriftsproglig kommunikation, samt udvikling af Stavlet på dansk for Oribi(SE).

 

Jeg har igennem årene gennemført flere projekter i samarbejde med andre konsulenter. Fx har jeg i samarbejde med Kirsten Floris, Floris Consult, gennemført en række udviklingsprojekter, fx for Elite Miljø, Kriminalforsorgen, Industriens Uddannelser og Taxinævnet i Hovedstaden.

 

Jeg har endvidere samarbejdet med Lisbeth Jakobsen, VUS-konsulenterne, og Kirsten Floris om Projekt BASIS for Transportens Udviklingsfond, med Lis Pøhler, Læring, Innovation og specialpædagogik, om "Dansk på vej" for Undervisningsministeriet og med Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf, om evalueringer for 3F og Undervisningsministeriet.

 

Jeg er censor i faget læsning på studiet Audiologopædi på Københavns Universitet og aktiv som frivillig i bestyrelsen for Landsforeningen af læsepædagoger.

Råd om Undervisning og Uddannelse ved Susan Møller

Thorvaldsensvej 19, 1. tv.

1871 Frederiksberg C

Tlf. 26 85 99 07

VIRKSOMHEDEN TILBYDER

• At gennemføre udviklingsprojekter. Se eksempel på projekt.

 

• At afdække medarbejderes behov for skriftlig kommunikation. Se omtale her.

 

• At give råd til funktionel tekst i virksomheder.

 

• At omskrive vanskelige tekster fx sikkerhedsregler, personaleinformationer m.m. Se eksempler.

 

• At udvikle undervisningsmaterialer og bidrage til udvikling af støtteprogrammer. Se fx StavLet.

 

• At skrive artikler på baggrund af interviews. Se artikel om FVU på Århus tekniske skole og artikel om AMU-Fyn.

 

• At afholde kurser om voksnes læse- og skrivefærdigheder og funktionelle tekster.

 

• Evalueringer af uddannelsestilbud og -projekter.

TILBUD OG PRISER

Afhængigt af opgavernes omfang og tidsplan gives tilbud med afregning med timehonorar pr. påbegyndt time eller på baggrund af et samlet estimeret budget.

 

Typisk forløb:

 

• Du ringer eller mailer om opgaven.

 

• Vi mødes og drøfter opgavens karakter, omfang og tidsplan.

 

• Jeg fremsender forslag til løsning af opgaven og tilbud, som vi drøfter telefonisk.

 

• Vi indgår kontrakt og opgaven løses.

FIND OS

 

Råd om Undervisning og Uddannelse

Konsulent Susan Møller

SE nr. 30 66 10 28

Thorvaldsensvej 19 1. tv., 1871 Frederiksberg C

T: +45 2685 9907 | susan.moller@hotmail.com

© Copyright. All Rights Reserved.